INSCRIPCIÓN

IZEN-EMATEA

El primer paso será CONFIRMAR con el Coordinador Deportivo la DISPONIBILIDAD de cada escuela. Una vez confirmada, seguir al punto 2. 

Lehengo urratsa Kirol Koordinatzailearekin eskola bakoitzeko ERABILGARRITASUNA BAIEZTATZEA izango da. Konfirmatu ondoren, jarraitu 2. puntura. 

2.

a)  DESCARGAR y RELLENAR los 3 archivos:

       "HOJA DE INSCRIPCIÓN DEPORTISTA"

       "FICHA TÉCNICA DEPORTISTA"

       "SOCIO INTERNO"

b) ENVIAR a hasztenkirola@gmail.com.

a)  3 artxiboak DESKARGATU eta BETE:

      "KIROLARIEN IZEN-EMATE ORRIA"

      "KIROLARIEN FITXA TEKNIKOA"

      "BARNE BAZKIDEA"

b) hasztenkirola@gmail.com helbidera BIDALI.

HOJA INSCRIPCIÓN DEPORTISTA

KIROLARIAREN IZEN-EMATE ORRIA

FICHA TÉCNICA DEPORTISTA

KIROLARIAREN FITXA TEKNIKOA

SOCIO INTERNO 

BARNE BAZKIDEA

1.